Impact

Onze klanten zijn leidinggevenden in het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij houden zich bezig met de professionalisering van medewerkers, het vernieuwen van opleidingen en met taaie kennisvraagstukken. Leidinggevenden die beseffen dat alleen bekwame mensen vakkundig resultaat leveren. Die de waarde van leren in werktijd zien, maar vaak onvoldoende tijd of kennis hebben om dit zelf te organiseren.

SOMA College Qwesties

Anke van Bodegom
SOMA College

‘Als programmamanager van ons complexe programma Herontwerp is Marjan van grote toegevoegde waarde geweest. Door het scherp houden van alle projectleiders, het bewaken van het tijdspad en het stellen van de kritische vraag worden doelen behaald’.

Wellant College Qwesties

Pim Teunissen
teamleider Wellantcollege Rijnsburg

‘De passie waarmee Marjan haar opdrachten uitvoert is uniek. Marjan is van de totaal aanpak. Ze kijkt over de grenzen van haar opdracht wat de organisatie nodig heeft en geeft waardevolle adviezen. Zowel onderwijskundig als organisatorisch zeer vooruitstrevend’.

ROC Midden Nederland Qwesties

Ruud van Diemen
directeur ROC Midden Nederland

‘We hebben Marjan gevraagd om de professionalisering van onze docenten te begeleiden. Ze heeft het vertrouwen van het team gewonnen door observaties uit te voeren en daar constructieve feedback op te geven. Haar aanpak kenmerkt zich door aan te sluiten bij wat er al is en daar verbetervoorstellen op te doen. Ze heeft onder andere een verbeterplan BPV en verschillende teamplannen opgesteld en uitgevoerd. Door haar kritische reflectie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen ons College heeft ze de afdelingsmanager geholpen onze onderwijsontwikkeling beter vorm te geven. Met haar strategische blik kan ze ook op MT-niveau inspireren’.

FNV Bouwen en wonen

Martijn Jansen
P&O opleidingsadviseur bij FNV Bouw

‘Marjan heeft mij als sparringpartner uitstekend geholpen bij het opstellen van beleidsnotitie opleidingsbeleid. Tevens heeft zij een stuk van het beleid geschreven waar het ging om informeel leren, een van haar specialiteiten. Ik zal haar graag vaker benaderen in opleidingsvraagstukken’.  

Edudelta Onderwijsgroep Qwesties

Niek Barendrecht
Edudelta Onderwijsgroep

‘Marjan heeft op verzoek van het College van Bestuur voor de Edudelta Onderwijsgroep een evaluatie uitgevoerd naar het project “MBO van de Toekomst. Op zeer professionele wijze zijn alle deelopdrachten van het project samen met de betrokken docenten en teammanagers doorgenomen en voorzien van heldere conclusies en aanbevelingen. Marjan heeft een open, transparante en integere werkwijze, waardoor collega’s zich zeer op het gemak voelen en samen een optimaal resultaat en eindproduct bereiken!’

Clusius College Qwesties

Wim van Reenen
MBO Clusius College Alkmaar

‘Marjan heeft ons op deskundige wijze ondersteund bij het vergroten van de onderwijskwaliteit van onze mbo-opleidingen’. 

Hans Vroomen

‘Marjan is gedreven en resultaatgericht, maar weet dit te combineren met een goed gevoel voor humor en de menselijke maat. Een combinatie van eigenschappen die haar bijzonder succesvol maakt. Het is een plezier om met haar samen te werken’.