Welkom bij Qwesties!

Ontwikkelingen gaan snel. Wie een leven lang leert, blijft bij de tijd. In veel organisaties is sprake van uitstroom van kennis of is juist nieuwe kennis noodzakelijk. Samen leren op de werkplek en nieuwe dingen ontwikkelen is de beste manier om te leren. Het geeft energie en met een goede aanpak leren medewerkers veel.

Qwesties, voor welke kwesties?

Zicht op de kwaliteit van
docenten en onderwijs

Verbeteren aansluiting van
onderwijs en bedrijfsleven

Nieuwe wetenschappelijke inzichten
vertalen naar hanteerbare onderwijsverbeteringen

Kritische en constructieve blik
op (onderwijskundig) leiderschap

Organisatie activerende
en effectieve teamdagen

De werkplek inrichten
als leerplek